ေနျပည္ေတာ္ wisdom hill ေက်ာင္းတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အမႈမွာျပည္သူမ်ားအၾကား စိတ္ဝင္စားမႈျမင့္တက္လ်က္ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ အေၾကာင္းမွာ တစ္လခြဲၾကာျမင့္သည့္တိုင္ အမႈမွန္မေပၚေပါက္ေသးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ထိုအမႈတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ေက်ာင္း၊ အိမ္ႏွင့္ဖယ္ရီ ၃ ေနရာသာရွိၿပီး သမီးေလး ဗစ္တိုးရီးယားအား ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သြားသူကို မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေသးခဲ့ပါ။ 

CID အေနနဲ႔ ထိုအမႈကိုေဖာ္ထုတ္ရန္မလြယ္ကူဘူးဟု မီဒီယာတခုကိုေျဖၾကားခဲ့ၿပီး သံသယရွိသူယာဥ္ေမာင္းကိုလည္း သက္ေသအေထာက္အထားမခိုင္လံုတာေၾကာင့္ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ယေန႔မွာေတာ့ ဗစ္တိုးရီးယားေလးအမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အမႈမွန္ေပၚေပါက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကိုဘုန္းအေကာင့္တြင္ေရးသားေဖာ္ျပထားတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ တရားခံကို ေနျပည္ေတာ္ခ႐ိုင္တရားရံုးသို႔ သက္ေသအခိုင္အမာနဲ႔တရားစြဲတင္လိုက္ၿပီလို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ထိုတရားခံမွာလည္း ယာဥ္ေမာင္းျဖစ္ေၾကာင္း တဆက္တည္းေရးသားေဖာ္ျပထားတာျဖစ္ပါတယ္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here